Bouwadvies...

Bouwkundig tekenwerk

- Tekeningen bestaande situatie

- Digitaliseren gebouwen

- Illustraties van uw huis.


NEN 2580 oppervlakte gebouw

- Berekening VVO NEN 2580

- Berekening BVO NEN 2580

- Berekening GO   NEN 2580

- Meetrapportage NEN 2580 incl. meetcertificaat.


Advisering en ondersteuning

- Bouwregelgeving (zoals Besluit Bouwwerken Leefomgeving)

- Procedure aanvraag omgevingsvergunning

- Toetsing vergunningsvrij of vergunningsplichtig

- Ondersteunen van gemeenten bij procesoptimalisatie.


Toetsing Besluit Bouwwerken Leefomgeving

- Gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en verblijfsruimten.

- Ventilatieberekeningen en -verloop.

- Berekening Spuiventilatie.

- Berekening Isolatiewaarden.

- Inbraakwerendheid.

- Toetsing van ruimten (zoals toilet, badkamer etc.), trappen en valbeveiliging.