Collaris Bouwconsultants

Collaris Bouwconsultants is een specialistisch bouwkundig adviesbureau bestaande uit Collaris Bouwadvies en Collaris Brandveilig. Wij verrichten al sinds 1995 werkzaamheden in de bouwsector zoals CAD tekenwerk, toezicht bouw en ruimtelijke ordening, handhaving bouwregelgeving en advies op het gebied van bouwregelgeving incl. vluchtplannen en/of ontruimingsplannen. 

Wij werken landelijk voor particulieren, bedrijven en instellingen, maar ook voor diverse gemeenten in Limburg en Noord-Brabant. Kortom, door de jarenlange ervaring durven we onszelf intussen wel specialisten bouwregelgeving te noemen.

Collaris Brandveilig verzorgt advisering over en het opstellen van ontruimingsplannen conform NEN 8112, brand technisch tekenwerk, het maken van vluchtplannen conform NEN-EN-ISO 7010, de herziene NEN 1414 en de NEN 8112,  het maken van instructiekaarten en het maken van taak- en/of veegkaarten voor uw bhv-organisatie.

Collaris Bouwadvies verzorgt bouwadvies, bouwkundig tekenwerk, advisering Omgevingswet, advisering en berekeningen in het kader van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), NEN 2580 rapportages en ondersteuning van gemeenten met het helder krijgen en/of opstellen van processen op het gebied van bouwtoezicht en handhaving.